บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด  

ปีพุทธศักราช 2498
       “ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล่องกระดาษการพิมพ์” ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก และอาศัยความชำนาญของช่างพิมพ์ เพื่อให้งานบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ

ปีพุทธศักราช 2500
       ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนจันทน์ โดยติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมและขยายกิจการในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรอกจันทร์การพิมพ์”

ปีพุทธศักราช 2525
       ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ เพิ่มพื้นที่ในการผลิตเพื่อรองรับงานที่หลากหลายรูปแบบ ได้มากขึ้นในสมัยนั้น โดยยังใช้ชื่อเดิม

ปัจจุบัน
       เพื่อตอบสนองด้านเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโรงงาน ณ ที่ปัจจุบัน บนถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ในปีพุทธศักราช 2532 เพื่อขยายรากฐานกำลังการผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด” บนเนื้อที่ 12 ไร่ พื้นที่สำนักงาน 1,386 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน 9,000 ตารางเมตร ด้วยบุคลากรกว่า 300 คน โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

       ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ครอบคลุมการบริการตลอดจนทุกกระบวนการ และทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพ คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตโดยนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เข้ามาพัฒนาการผลิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งยังมีระบบตรวจสอบประกันคุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า

       ด้วยการบริหารงานคุณภาพของทีมงานในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายไอที และการพัฒนาองค์กร เพื่อครอบคลุมกระบวนการผลิต รองรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพรวดเร็ว เพราะทุกกระบวนการผลิต สามารถผลิตสำเร็จภายในโรงงาน ประกอบด้วย แผนกออกแบบ, แผนกตัด, แผนกพิมพ์, แผนกคัด, แผนกอาบเคลือบ, แผนกปะกบลูกฟูก, แผนกไดคัท, แผนกติดประกอบ แผนกจัดส่ง และแผนกซ่อมบำรุง